Monthly Archives: Styczeń 2016

Początkowym powodem tej sytuacji była komercjalizacja publikacji i mediów

Początkowym powodem tej sytuacji była komercjalizacja publikacji i mediów. W wyniku tego procesu jest wydawanie książek i dziennikarstwo biznesu, przede wszystkim, że teraz o tym, jak zarobić na swoich publikacji. Dlatego rosyjskich wydawców i redaktorów, dla kanałów telewizyjnych i radiowych,

Centralny do teorii „bezpieczeństwa”

Centralny do teorii „bezpieczeństwa” jest pojęcie „zagrożenia”. Zagrożenie i niebezpieczeństwo – zespół warunków i czynników powodujących zakłócenia normalnego funkcjonowania i rozwoju człowieka i społeczeństwa. Mówiąc językiem nauki – nowoczesne środowisko informacyjne – czyli „zestaw źródeł informacji, w którym” zanurzone „specyficzna